เครื่องเติมอากาศ TSURUMI รุ่น RSA Series

 • เครื่องเป่าอากาศ (Air Blower) Tsurumi RSA Series ชนิด Root blower มีให้เลือกใช้หลาากหลายรุ่น ได้แก่ RSA-40,RSA-50,RSA-65
 • The Tsurumi RSA Series Air Blower, which is a Root blower type, offers various models to choose from, including RSA-40, RSA-50, and RSA-65.
 

APPLICATION

 • การเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย
 • กวนของเหลวและน้ำเสียต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเน่าเสีย
 •  เพิ่มปริมาณออกซิเจนในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและฟาร์มปลา
 • ลดเสียงรบกวนการทำงาน และประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยม
 • บวกความทนทานที่โดดเด่น
 • การออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อการประหยัดพื้นที่
 • บริการบำรุงรักษา
 • Aeration in wastewater treatment systems
 • Agitation of liquids and various types of wastewater to prevent decay
 • Increasing oxygen levels in aquariums and fish farms
 • Reduced noise levels and excellent work efficiency
 • Outstanding durability
 • Compact design for space-saving
 • Maintenance services

PERFORMANCE CURVE

SPECIFICATION

DIMENSIONS