Logo Airpump Favicon Site Google
Search
Close this search box.
เครื่องเติมอากาศ HIBLOW HP Series

เครื่องเติมอากาศ HIBLOW HP Series

เครื่องเติมอากาศ HIBLOW HP Series จากประเทศญี่ปุ่น ได้ออกแบบโครงสร้างและอุปกรณ์ลดเสียง (Sound Absorber) เพื่อช่วยลดเสียงที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
การพัฒนารุ่นปัจจุบัน ได้พัฒนาเรื่องการประหยัดไฟ ทำให้อัตราการกินไฟน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ เหมาะสำหรับใช้งานใน บ่อเลี้ยงปลาสวยงาม และระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

The Hiblow HP air blower from Japan is designed with a sound absorber structure and equipment to reduce operational noise. The current models have been developed to be energy-efficient, consuming the least amount of electricity compared to other systems. They are suitable for various applications, including beautiful fish ponds and wastewater treatment systems.

Rating Star
4.3/5

HIBLOW HP Series

 • เครื่องเติมอากาศ HIBLOW HP Series มีระบบการทำงานเป็นแบบ “ดับเบิ้ลไดอะแฟรม” (มีแผ่นไดอะแฟรม 2 ข้าง) โดยใช้หลักการเหนี่ยวนำแกนแม่เหล็กไฟฟ้า จึงสามารถดูดและเป่าในเวลาเดียวกัน ทำให้ลมที่ออกมาต่อเนื่องกว่าระบบอื่นๆ
  โครงสร้างทำด้วยอลูมิเนียมช่วยระบายความร้อนได้ดี สามารถยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนภายใน กรณีไฟตกกระชากหรืออุปกรณ์ภายในเสียหาย Safety Screw จะขาดออกจากกัน เพื่อช่วยรักษาส่วนสำคัญต่างๆของเครื่อง
  ใช้งานง่าย ใช้ไฟ 220V. สามารถเสียบปลั๊ก ใช่งานได้ทันที การดูแลรักษาที่สามารถทำได้ง่าย โดยการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามระยะเวลาใช้งานที่กำหนดในคู่มือ
 • The HP series operates on a “Double Diaphragm” system, featuring two diaphragms. It utilizes the principle of electromagnetic attraction to enable simultaneous suction and blowing, resulting in a continuous airflow compared to other systems. The structure is made of aluminum, which aids in effective heat dissipation and extends the lifespan of internal components. In the event of power failure or internal component damage, the Safety Screw will disengage to protect critical parts of the machine. It is easy to use, requiring a 220V power supply that can be plugged in for immediate operation. Maintenance is straightforward, and components can be easily replaced according to the specified intervals in the user manual.

FEATURE

 • ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพราะไม่มีการเสื่อมสภาพจากการเสียดสีระหว่างเครื่องจักรหรือการสึกหรอของชิ้นส่วน มีการทดสอบความทนทานของปั๊มลมด้วยประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับอายุการใช้งานจริง
 • ปราศจากน้ำมัน เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่เลื่อนได้ จึงไม่จำเป็นต้องหล่อลื่น
 • ใช้พลังงานต่ำ และมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากโครงสร้างการทำงานด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่มีชิ้นส่วนเชิงกล จึงใช้พลังงานต่ำมาก และมีประสิทธิภาพสูง
 • กะทัดรัดและทรงพลัง ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าสองตัวที่ด้านหน้าและด้านหลัง และใช้กลไกการสั่นที่สมดุลอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น ทำให้มีขนาดกะทัดรัดและทรงพลัง
 • เสียงเบา เนื่องจากเครื่องเติมอากาศรุ่น HP ใช้แรงแม่เหล็กแทนมอเตอร์ จึงลดเสียงรบกวนที่เกิดจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้
 • ปริมาณลมคงที่ เนื่องจากปริมาณอากาศของปั๊มลมที่ปล่อยออกมา มีความสม่ำเสมอมาก จึงสามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ ที่ต้องการการจ่ายอากาศที่คงที่
 • การบำรุงรักษาง่าย ออกแบบโดยเน้นที่การบำรุงรักษา ใช้งานได้ยาวนานอย่างสบายใจ สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ง่ายด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น แผ่นไดอะแฟรม แผ่นกรองฝุ่น ฯลฯ
 • Durable with a long lifespan: The air blower is designed to withstand prolonged and continuous use without deterioration or wear. It undergoes rigorous testing to ensure durability based on real-world usage experience.
 • Oil-free: Since there are no moving parts that require lubrication, the blower does not require oil.
 • Low energy consumption and high efficiency: The electromagnetic structure eliminates mechanical parts, resulting in low energy consumption and high efficiency.
 • Compact and powerful: The blower utilizes two electromagnetic coils at the front and back and employs a well-balanced vibration mechanism, resulting in a compact and powerful design.
 • Low noise: The use of electromagnetic force instead of a motor reduces noise generated by moving components.
 • Consistent airflow: The blower provides a constant airflow due to the consistent amount of air released by the air pump.
 • Easy maintenance: The design emphasizes ease of maintenance, allowing users to easily replace components such as diaphragms and dust filters by themselves.

APPLICATION

 •  เติมออกซิเจนในบ่อปลา, บ่อกุ้ง, บ่อสัตว์น้ำ
 •  เติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย, ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
 •  สร้างฟองอากาศ , ฉีดฟองอากาศ
 •  เครื่องมือทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
 • Oxygenation in fish ponds, shrimp ponds, and aquatic animal tanks.
 • Aeration in wastewater treatment systems and packaged sewage treatment tanks.
 • Creation of air bubbles and air injection.
 • Medical equipment or scientific apparatus.

CURVE

SPECIFICATION

DAIMENSIONS

ฟอร์มใบเสนอราคา